Liikerakennus OP Ylä-Kainuu
Rooli: #suunnittelu #projektinjohto #valvonta